< Tilbage

Indkaldelse til generalforsamling

19-02-2023 - 11:51

DVIF afholder generalforsamling fredag den 24. februar 2023.

Fredag den 24. februar 2023 afholder Doense-Vebbestrup IF generalforsamling på Tinghøj Idrætscenter. Vores støtteforeninger DI46 og VGF vil samme aften afholde deres generalforsamlinger.

 

Vi starter kl. 18:00 med spisning.

 

Kl. 19:00 starter generalforsamlingerne. Dagsorden for Doense-Vebbestrup IF's generalforsamling se således ud:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretninger og deres godkendelse
 3. Kassererens beretning og dens godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  1. Formand: Rasmus Nedergaard
  2. Kasserer: Janni Lybek Laursen
 6. Valg af en suppleant til hovedbestyrelsen
 7. Valg af udvalgsmedlemmer
  ​På valg er:
  1. (Billard) Steen Laursen
  2. (Fodbold) Tom Nygaard
  3. (Fodbold) Jeppe Emil Sørensen
  4. (Fodbold) Benjamin Silas Bak Jensen
  5. (Gymnastik) Lene Østergaard Andersen
  6. (Håndbold) Ninna Falck Vestergaard
  7. (Håndbold) Christina Laursen
  8. (Løb) Bjarne Thostrup Hansen 
 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  ​På valg er:
  1. Bjarne Thostrup Hansen
  2. Vagn Bach
  3. (Suppleant) Pia Grøn
 9. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tre dage før afholdelsen.

< Tilbage