Øster Doense Borgerforening


Borgerforeningen afholder hvert år:

  • Fastelavnsfest for børn i alle aldre på Tinghøj.
  • Sankt Hans fest i Blochs mose med grillmenu og båltaler
  • Byfest i uge 32 på sportspladsen.

Derudover så står borgerforeningen for byens juleudsmykning.

De seneste år har vi også haft en arbejdsdag i maj måned med stor succes. Alle byens borgerer har mulighed for at komme og hjælpe borgerforeningen med vedligeholdelse af byens legeplads, sportsplads med "grillhus", opbevaringshus samt andet aktuelt arbejde.
Denne dag er borgerforeningen vært med lidt forfriskninger samt vi afslutter dagen med grillmad til alle hjælpere.

Udvalget i Ø. Doense Borgerforening

  • Hette Wieberen van Rijs
  • Danni Jul Jensen
  • Saara Schnoor
  • Mette Thomsen Dahl
  • Cecilie Vraa

Byens hjemmeside www.osterdoense.dk

Byens facebook side hedder Ø. Doense