< Tilbage

Indkaldelse til generalforsamling

31-01-2024 - 07:47

DVIF afholder generalforsamling fredag den 23. februar 2024 i Multiforum, Vebbestrup.

Fredag den 23. februar 2024 afholder Doense-Vebbestrup IF generalforsamling i Multiforum, Vebbestrup. Vores støtteforeninger DI46 og VGF vil samme aften afholde deres generalforsamlinger.

 

Vi starter kl. 18:00 med spisning.

 

Kl. 19:00 starter generalforsamlingerne. Dagsorden for Doense-Vebbestrup IF's generalforsamling se således ud:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretninger og deres godkendelse
 3. Kassererens beretning og dens godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  ​På valg er:
  1. Næstformand: Ulrik Sørensen
  2. Sekretær: Anne Mette Værum
 6. Valg af en suppleant til hovedbestyrelsen
 7. Valg af udvalgsmedlemmer
  På valg er:
  1. (Billard) Hette van Rijs
  2. (Billard) Holger Pedersen
  3. (Fodbold) Anna Brandt Andersen
  4. (Fodbold) Rasmus Brandt Andersen
  5. (Gymnastik) Lonnie Kongensgaard
  6. (Gymnastik) Kaya Bach Larsen
  7. (Håndbold) Charlotte Thejl Nielsen
  8. (Håndbold) Stella Nielsen
  9. (Håndbold) Tanja Juul Nielsen
  10. (Løb) Merete Vernersen
  11. (Løb) Kia Birkelund
 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 9. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tre dage før afholdelsen.

< Tilbage