Generalforsamling 2017

Fredag den 3. februar

Fredag d. 3. februar blev der afholdt generalforsamling for DVIF og de to støtteforeninger VGF og DI46. Aftenen startede med mad og drikke til de fremmødte samt kaffe og hjemmebag.

På året generalforsamling blev året DVIF'er også kåret.
Året DVIF'er går til en meget struktureret, initiativrig person som altid har gode, sjove og anderledes ideer til arrangementer. Samtidig vægtes det sociale i vores "grønne" klub meget højt og lever i hvert fald op til vores fælles værdier "det skal være sjovt at dyrke idræt i DVIF". Personen har siddet i et udvalg flere gange og dermed også deltaget i hovedbestyrelsen. Årets DVIF'er er god til at samle styrken og løfte i flok. Hun bager gerne en kage og har nok også lidt svært ved at sige nej.

ÅRETS DVIF'er er Gitte Bak