Håndboldudvalget

  • Formand: Gitte Bak
  • Næstformand: Michele Iversen
  • Kasserer: Maria L. Sørensen
  • Sekretær: Sabine Fonnesbæk
  • Turneringsleder: Charlotte Larsen
  • Suppleant: Pernille Skjødt Vraa

  • Kontakt: Gitte Tlf: 61704496