Håndboldudvalget

  • Formand: Gitte Bak
  • Næstformand: Pernille Bøker Vraa
  • Kasserer: Maria L. Sørensen
  • Sekretær: Sabine Fonnesbæk
  • Turneringsleder: Charlotte Larsen
  • Suppleant: Charlotte Thejl Nielsen

  • Kontakt: Gitte Tlf: 61704496